Okresní předsednictvo

  • Ing. Josef Říha - předseda 
  • Bc. Milan Berčík - místopředseda
  • Bc. Lukáš Haluza - místopředseda

Kontakt

OP ČSSD Zlín Okresní kancelář ČSSD

tajemník OP
Ing. Tomáš Šenkeřík

Dům Kultury
Gahurova 5265
760 01 Zlín
725 810 887 OVV.Zlin@cssd.cz